Plavání

Oddíl plavání pod hlavičkou TJ FEZKO má ve Strakonicích dlouholetou tradici. V současné době má více než 90 členů, kteří se věnují závodnímu plavání, otužileckému i synchronizovanému plavání. Novou skupinu plavců tvoří děvčata a chlapci s mentálním a tělesným postižením, kterým se od roku 2017 systematicky věnují trenérky našeho oddílu.

Transparentní účet

Zde můžete nahlédnout a případně si zkontrolovat platby:

 

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000035-3593724349/Telovychovna-jednota-Fezko-Strakonice--z.s.

 

Sponzoři