Plavání

Oddíl plavání pod hlavičkou TJ FEZKO má ve Strakonicích dlouholetou tradici. V současné době má více než 90 členů, kteří se věnují závodnímu plavání, otužileckému i synchronizovanému plavání. Novou skupinu plavců tvoří děvčata a chlapci s mentálním a tělesným postižením, kterým se od roku 2017 systematicky věnují trenérky našeho oddílu.

Placení příspěvků

Příspěvky plaťte pouze na níže uvedený účet dle předpisu na sezónu 2023/2024:

 

Číslo účtu:      000035-3593724349/0800

 

Při platbě uvádějte do poznámky pro příjemce jméno a příjmení člena oddílu a účel platby (příspěvky, 1. nebo 2. pololetí).

Nezapomeňte na předčíslí 000035, jinak peníze putují na jiný účet!!! 

 

Placení příspěvků na plavání - sezóna 2023/2024

 

1. pololetí

2. pololetí

 

výše příspěvku

termín zaplacení

výše příspěvku

termín zaplacení

první člen

2 500,-

do konce   října 2023

2 500,-

do konce února 2024

druhý člen (sourozenec)

1 900,-

1 900,-

třetí a další člen (sourozenci)

1 250,-

1 250,-

 

V příspěvku na plavání je členský poplatek do TJ FEZKO již zahrnut!!!

 

 

 

 

 

 

 


 

  • členský poplatek TJ FEZKO, dle stanov není možnost snížení ani osvobození od tohoto poplatku.

 

Výše příspěvků

Věk

Částka

do 5 let včetně

0,-

6 – 15 let včetně

500,-

16 – 18 let včetně

1 000,-

19 – 60 let včetně

2 000,-

61 – 70 let včetně

500,-

nad 71 let

0,-

Studenti do 26 let (potvrzení o studiu), rodiče na MD, plně invalidní důchodci, ZPS (zdravotně postižení sportovci)

1 000,-

Druhý a každý další rodinný příslušník (manžel/ka, děti, rodiče, sourozenci, vnoučata, přítel/kyně/ žijící ve společné domácnosti)

50 % sazby dle své kategorie

 

Polovina sazby se odvíjí od nejvyšší částky v rodině.

 

O snížení příspěvku ev. osvobození od úhrady příspěvků může požádat člen, resp. zákonný zástupce člena TJ FEZKO v těchto případech:

 

Snížení:

  • Dlouhodobá nemoc doložená potvrzením od dětského, případně odborného lékaře, která zabraňuje členovi účasti na trénincích v době delší než 3 měsíce v jednom pololetí školního roku
  • Dlouhodobý pobyt v zahraničí doložený dokladem o pobytu, případně čestným prohlášením člena, resp. zákonného zástupce v délce větší než 3 měsíce během jednoho pololetí školního roku
  • Sociální situace rodiny člena doložené potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi – přídavky na dítě

 

Osvobození:

  • Ukončení aktivní sportovní činnosti člena při zachování aktivní činnosti na pozici trenéra, rozhodčího, případně jiné funkce v některém z orgánů TJ
  • Aktivní trenérská činnost nebo aktivní činnost v některém z orgánů TJ rodiče, příp. jiného zákonného zástupce člena oddílu (např. rodič-trenér apod.)

 

Snížení příspěvku ani osvobození od příspěvku se nevztahuje na příspěvky do TJ FEZKO Strakonice, z.s..

V případě osvobození od příspěvku do oddílu přebírá povinnost uhradit příspěvek za člena příslušný oddíl.

 

Na osvobození ani snížení poplatku není právní nárok.

Soubory ke stažení

Předpis - platby příspěvků - sezóna 2023-2024 131.37 kB Stáhnout

Sponzoři

 

 

V tomto e-shopu https://www.arenajech.cz/ máme jako oddíl slevy, heslo pro členy oddílu na vyžádání u trenérů. To pak v košíku zadáte jako slevový kupón.

 

  

V e-shopu www.proplavani.cz máme též slevy. Podmínky nákupu jsou stejné (sleva je vždy dle nabídky daného e-shopu), slevový kód (či heslo) opět u trenérů a zadání jako slevový kupón.

 

Zde bychom měli mít v budoucnu ještě oddílový e-shop, kde bude možné zakoupení oddílového vybavení (trička, teplákovky atd.)

 

 

Pro nákup zboží JOLYN na e-shopu https://eu.jolynclothing.com slevu není možné uplatnit, zde se ceny a akční slevy nastavují celosvětově dle marketingových kampaní.