Plavání

Oddíl plavání pod hlavičkou TJ FEZKO má ve Strakonicích dlouholetou tradici. V současné době má více než 100 členů, kteří se věnují závodnímu plavání, otužileckému i synchronizovanému plavání. Novou skupinu plavců tvoří děvčata a chlapci s mentálním a tělesným postižením, kterým se od roku 2017 systematicky věnují trenérky našeho oddílu.

PŘIHLÁŠKY A ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY NOVÝCH ČLENŮ ODDÍLU PLAVÁNÍ25.10.2020

Potvrzené zdravotní prohlídky a přihlášky nových členů je nutné odevzdat nejpozději do 25.10.2020.

Děkujeme.Sponzoři

238x80px
238x220px